இனி Facebook like or twitter follow-ல் பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே Question Paper களை டவுண்லோடு செய்யமுடியும்.
Home » » Tamilnadu stateboard sslc tamil question papers

Tamilnadu stateboard sslc tamil question papers

Written By Raja Krishnan on Mar 4, 2011 | 4.3.11SSLC TAMIL QUESTION BANK
2nd Revision 2011Paper1ViewDownload
2nd Revision 2011Paper 2ViewDownload
One Mark (166)Paper1&2Download Here
One Mark Assignment TestPaper2Download Here
SSLC TAMIL ONEMARK TEST(10)Paper 1&2Download Here
Quarterly 2010 Paper 1Download Here
First Revision 2009Paper 2Download Here
Tamil First Revision 2008Paper 1viewDownload Here
Third Revision Test 2006Paper 1Download Here
Second Revision Test 2006Paper 2Download Here
Half yearly 2007Paper 1Download Here
Querterly 2008 Paper 1Download Here
Half Yearly 2010 Paper 2Updated on 10-12-2010Download Here
Half Yearly 2010 Paper 1Updated on 11-12-2010Download Here

Please Share Via Whatsaap

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment

-------------------
அனைத்து பதிவுகளையும் உங்கள் emailல் பெற

Enter your email address:

After registration, We will send an activation link to your "Inbox". Click on the link to complete registration process.

இன்று வரை பதிவு செய்தவர்கள்