இனி Facebook like or twitter follow-ல் பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே Question Paper களை டவுண்லோடு செய்யமுடியும்.
Home » , » Plus 2 quarterly common syllabus 2012

Plus 2 quarterly common syllabus 2012

Written By Raja Krishnan on Sep 1, 2012 | 1.9.12

Tamilnadu plus two quarterly common syllabus free download here

This year onward tamilnadu education department is introduced common syllabus quarterly examination for 10th and 12th standard in whole tamilnadu state board schools. 

Download File Format: Pdf 
No of pages: 38 Pages
File Size: 3 MB


Download Here

Languages: TAMIL & ENGLISH

All the Best!


Improve Your General Knowledge Here.

No.General Knowledge QuestionsAnswer
1The first President of Bangladesh wasSheikh Mujibur Rahman
2The longest river in the world is theNile
3The longest highway in the world is theTrans-Canada
4The longest highway in the world has a length ofAbout 8000 km
5The highest mountain in the world is theMount Everest
Please Share Via Whatsaap

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment

SEARCH QUESTIONS

-------------------
அனைத்து பதிவுகளையும் உங்கள் emailல் பெற

Enter your email address:

After registration, We will send an activation link to your "Inbox". Click on the link to complete registration process.

இன்று வரை பதிவு செய்தவர்கள்