இனி Facebook like or twitter follow-ல் பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே Question Paper களை டவுண்லோடு செய்யமுடியும்.
Home » , » sslc september 2013 Supplementary Exam Question Paper & key free download

sslc september 2013 Supplementary Exam Question Paper & key free download

Written By Raja Krishnan on Sep 27, 2013 | 27.9.13

Tamil Nadu 10th Standard september 2013 Supplementary Exam Question Paper free download

1. Tamil First Paper Question - Download Link1          Download Link 2    
    Tamil First Paper Key        -  Download Key
2. Tamil 2nd Paper -                 Download Link-1         Download Link-2
3. English First Paper - View Pdf             Download Pdf
4. English 2nd Paper -  View Pdf             Download Pdf
5. Mathematics    -  View Pdf               Download Pdf
6. Science            -      Download link-1     Download Link-2
7. Social science  Download link-1       Download link-2
Please Share Via Whatsaap

1 comments:

Thanks for your comment

-------------------
அனைத்து பதிவுகளையும் உங்கள் emailல் பெற

Enter your email address:

After registration, We will send an activation link to your "Inbox". Click on the link to complete registration process.

இன்று வரை பதிவு செய்தவர்கள்