•  பெண்களை அநாகரிகமாக சித்தரித்தல் தடுப்புச் சட்டம் 1986
 • குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் (போக்சோ) 2012
 • இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 1860
 • இந்திய கிறிஸ்தவ திருமணச் சட்டம் 1872
 • முஸ்லிம் திருமண இழப்பு சட்டம் 1939
 • சுரங்கச் சட்டம் 1952
 • தொழிற்சாலைகள் சட்டம் 1948
 • குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் 1930
 • இந்து திருமண சட்டம் 1955
 • இந்து வாரிசுரிமைச் சட்டம் 1956
 • சட்டத்திற்கு புறம்பான கடத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 1956
 • வரதட்சணை தடுப்புச் சட்டம் 1961
 • மகப்பேறு நலச் சட்டம் 1971
 • கருக்கலைப்பு தடைச் சட்டம் 1971 திருத்தம் 2002 2003 2021
 • சம ஊதிய சட்டம் 1976
 • குடும்ப நீதிமன்றங்கள் சட்டம் 1984
 • முஸ்லிம் பெண்கள் விவகாரத்து உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986
 • உடன்கட்டை ஏறுதல் தடுப்புச் சட்டம் 1987
 • கருவுறுதலுக்கு முன் மற்றும் பிறப்பதற்கு முந்தைய கருவின் தன்மை அறியும் தொழில்நுட்ப முறைகள் தடைச் சட்டம் 1994
 • குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் 2005
 • குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் 1973
 • சட்ட சேவைகள் உரிமைச் சட்டம் 1987
 • பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டம் 2013


Post a Comment

Thanks for your comment

Previous Post Next Post