இலவசமாக Download செய்ய Email Id ஐ பதிவு செய்யவும்!

SEND YOUR QUESTIONS AND STUDY MATERIALS TO tnschools.in@gmail.com

Sep 26, 2013

----------------------- Page 1-----------------------

           DIRECTORATE OF GOVERNMENT EXAMINATIONS, CHENNAI 600 006           HIGHER SECONDARY EXAMINATION, SEPTEMBER / OCTOBER  2013                                        TIME TABLEHOURS:       10.00 am to 10.10 am – Reading the question paper

             10.10 am to 10.15 am–Filling up particulars in the answer sheet

             10.l5 am to 1.15 pm – Duration of the examination
0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment

Pages

Total Pageviews

Popular Posts

Follow Me

tnschools facebook group

 
Tnschools.co.in Group
Public group · 200049 members
Join Group