அன்பான ஆசிரியர்களே !. உங்களுடைய படைப்புகளை பின்வரும் இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி எல்லா மாணவர்களுக்கும் சென்றடைய உதவுவீர் rktuitioncentre@gmail.com

இலவசமாக Download செய்ய Email Id ஐ பதிவு செய்யவும்!

Jul 20, 2019

REMO RK

tnpsc group-iv exam General Knowledge Model question paper with key &study materials 20-7-2019 (Daily Update)

tnpsc group-iv exam  General Knowledge  Model question paper with key &study materials 20-7-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
Download Kanmani Current Affairs App


Read More

Jul 19, 2019

vinotha

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 12

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 12

Read More
vinotha

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 11

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 11

Read More
vinotha

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 10

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 10

Read More
vinotha

tnpsc group-iv exam General Knowledge Model question paper with key &study materials 19-7-2019 (Daily Update)

tnpsc group-iv exam  General Knowledge  Model question paper with key &study materials 19-7-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
Download Kanmani Current Affairs App


Read More

Jul 18, 2019

vinotha

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 9

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 9

Read More
vinotha

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 8

tnpsc group-4 study material from dinakaran news paper episode - 8

Read More