மாணவனை நல்வழிப் படுத்துவற்காக ஆசிரியர்கள் கண்டிக்கும் போது பெற்றோர் கேள்வி எழுப்பக்கூடாது - உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கிருபாகரன் வேண்டுகோள் / Parents should not question when the teachers condemn the student for good - High Court Judge Kripabharan requested


Post a Comment

Thanks for your comment

Previous Post Next Post