அன்பான ஆசிரியர்களே !. உங்களுடைய படைப்புகளை பின்வரும் இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி எல்லா மாணவர்களுக்கும் சென்றடைய உதவுவீர் rktuitioncentre@gmail.com
REMO RK

Tamil Nadu State Board 6th standard new textbooks free download

TNSCERT 6th standard new textbooks 2018 free download

Tamil Nadu State Board 6th std new syllabus textbook 2018 free download | 2018 New syllabus 6th std tex book free download

Tamil
      6th std Tamil Text book (Whole Book)-Download
      6th std Tamil text book (Teachers Manual)-Download

TAMIL & ENGLISH 
       6th std Tamil & English text book(TERM-I)-Download
   6th std Tamil & English text book(TERM-II)-Download

                                                                             English
     6th std English text book (Teachers Manual)-Download   

                                                                           Maths
     6th std Maths Text book Tamil medium (Whole Book)-Download
     6th std Maths text book Tamil medium (Teachers Manual)-Download
     6th std Maths text book English medium (Teachers Manual)-Download
     6th std Maths text book English medium (Whole Book)-Download

Science & Social
6th std Science and Social Text book (2nd Term textbook) Tamil Medium-Download
6th std Social Science Text book English medium-Download
6th std Science Text book English medium-Download

Thanks for your comment