அன்பான ஆசிரியர்களே !. உங்களுடைய படைப்புகளை பின்வரும் இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி எல்லா மாணவர்களுக்கும் சென்றடைய உதவுவீர் rktuitioncentre@gmail.com
REMO RK

Tamil Nadu State Board Ist standard text books free download

Tamil Nadu State Board Ist standard text books free download

Tamil 

Ist std Tamil Text book (Whole Book)-Download
Ist std Tamil Text book (Teachers Manual)-Download


English
Ist std  English Text book (Whole Book)-Download


Environmental Studies
Ist std Environmental Studies Text book-Tamil Medium  (Whole Book)-Download
Ist std Environmental Studies  Text book- Tamil Medium  (Teachers Manual)-Downlload


                                                                  Maths
Ist std Maths Text book -Tamil medium (Whole Book)-Download
Ist std Maths Text book-Tamil medium  (Teachers Manual)-Download

Thanks for your comment