இனி Facebook like-ல் பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே அனைத்து Online Test களையும் எழுதமுடியும்.

Total Pageviews

Home » » Puthiya thalaimurai Free Higher studies plans

Puthiya thalaimurai Free Higher studies plans

Written By Raja Krishnan on Sunday, May 26, 2013 | 26.5.13Puthiya thalaimurai Free Higher studies plans  

Free Courses Offered:
1) B.E/ B.Tech (ECE,EEE, CIVIL, Mech, IT)
2) Bachelor of Physiotherapy
3) B.Sc, Bio tech
4) B.Sc, Bio chemistry
5) B.Sc, Computer Science
6) B.O.T
7) B.Pharm
8) B.Sc, Micro Biology   etc.

Full Details: Click Here

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment

-------------------
அனைத்து பதிவுகளையும் உங்கள் emailல் பெற

Enter your email address:

After registration, We will send an activation link to your "Inbox". Click on the link to complete registration process.

இன்று வரை பதிவு செய்தவர்கள்

Google+ Followers