நடப்பு நிகழ்வுகள் | Current Affairs Daily 15/8/2018


1. 18 பூச்சிகொல்லி மருந்துகளுக்கு தடை -Click Here to Read More
2. 142 அடியை எட்டியது முல்லை பெரியாறு அணை-Click Here to Read More
3. தமிழக அரசின் நல்ஆளுமை விருதுகள் அறிவிப்பு -Click Here to Read More
4. மக்களை ஒன்றிணைத்த 700 கி.மீ. மனித சங்கிலி -Click Here to Read More

Post a Comment

Thanks for your comment

Previous Post Next Post